Kask ochronny

Opis produktu

Kask ochronny stanowi nieodzowny element wyposażenia pracowników na stanowiskach, gdzie istnieje ryzyko potencjalnych obrażeń głowy. Jest to jeden z wielu środków ochrony indywidualnej stosowanych na różnych stanowiskach pracy, gdzie specyfika wykonywanych zadań i panujące warunki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Ciekawym aspektem jest różnorodność kolorów kasków, co stanowi przemyślane rozwiązanie, wspomagające lepszą organizację na stanowisku pracy. Określone kolory kasków są przypisane do różnych funkcji pracowników:

  • biały –  osoba funkcyjna, np. kierownik budowy, inżynier budowy, inspektor nadzoru itp.
  • żółty – pracownik fizyczny
  • czerwony – praktykant, stażysta lub gość
  • niebieski – elektryk, energetyk, operator maszyny, osoba pracująca na wysokości
  • zielony – specjalista BHP
  • pomarańczowy – geodeta
  • czarny –  architekt, inspektor nadzoru autorskiego