Warunki najmu

Zasady ogólne: – Szczegółowe warunki najmu sprzętu określają Ogólne Warunki Najmu zwane dalej „OWN”, które można pobrać tutaj. – Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie Umowy Najmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną dalej „Wynajmującym”, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną dalej „Najemcą”. Załącznikiem do Umowy Najmu jest OWN, który stanowi jej integralną część. Wzór Umowy Najmu można pobrać tutaj. – […]

Zasady ogólne:

– Szczegółowe warunki najmu sprzętu określają Ogólne Warunki Najmu zwane dalej „OWN”, które można pobrać tutaj.

– Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie Umowy Najmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną dalej „Wynajmującym”, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną dalej „Najemcą”. Załącznikiem do Umowy Najmu jest OWN, który stanowi jej integralną część. Wzór Umowy Najmu można pobrać tutaj.

– Wydanie oraz zwrot Przedmiotu Najmu potwierdza się protokołem zdawczo – odbiorczym, który można pobrać tutaj. Do protokołu zdawczo – odbiorczego dodawana jest dokumentacja zdjęciowa jako załącznik.

– Do czasu trwania Umowy Najmu nie wlicza się niedzieli i świąt. Przy wynajmie powyżej 7 dni kalendarzowych nie wlicza się również sobót.

– Wynajmujący oferuje darmowy transport oraz odbiór Przedmiotu Najmu na terenie miasta Warszawa przy wynajmie powyżej jednej doby.

CO POTRZEBNE JEST DO ZAWARCIA PIERWSZEJ UMOWY NAJMU?

Podmioty gospodarcze:

– Numer NIP i REGON.

– Umowę Najmu podpisujemy z właścicielem firmy / członkiem zarządy / osobą upoważnioną pełnomocnictwem.

– Dowód tożsamości potwierdzający tożsamość osoby uprawionej do odbioru Przedmiotu Najmu.

– Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego (wysokość kaucji ustalana indywidualnie).

Osoby fizyczne:

– Dowód osobisty.

– Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. prawo jazdy, paszport).

– Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego (wysokość kaucji ustalana indywidualnie).

– Płatność z góry.