Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w trakcie korzystania z usług oferowanych przez TOOLSMART PIOTR JACYSZYN, z siedzibą przy Kłobuckiej 6B/103, 02-699 Warszawa. 1. Administrator danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu TOOLSMART jest TOOLSMART PIOTR JACYSZYN, z siedzibą przy Kłobuckiej 6B/103, 02-699 Warszawa. 2. Cele przetwarzania […]

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w trakcie korzystania z usług oferowanych przez TOOLSMART PIOTR JACYSZYN, z siedzibą przy Kłobuckiej 6B/103, 02-699 Warszawa.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu TOOLSMART jest TOOLSMART PIOTR JACYSZYN, z siedzibą przy Kłobuckiej 6B/103, 02-699 Warszawa.

2. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane przez TOOLSMART są przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez TOOLSMART, w tym przede wszystkim wynajem maszyn budowlanych oraz kontaktu z Klientami w zakresie obsługi zamówień i udzielenia niezbędnych informacji.

3. Rodzaje danych zbieranych

TOOLSMART zbiera następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,
  • Dane rejestrowe firmy
  • Adres email,
  • Numer telefonu,
  • Adres dostawy

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez TOOLSMART przez okres niezbędny do realizacji usług oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Bezpieczeństwo danych

TOOLSMART podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Klientów TOOLSMART mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie OWN oraz na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania.

7. Prawa użytkowników

Użytkownicy TOOLSMART mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z TOOLSMART poprzez adres email lub adres korespondencyjny podany na stronie internetowej.

Zmiany w polityce prywatności TOOLSMART zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

TOOLSMART PIOTR JACYSZYN

Kłobucka 6B/103

02-699 Warszawa

Email: kontakt@toolsmart.pl